President


5B 徐雅悠Chui Nga Yau

Sub-committee


4A 周麗明 Chow Lai Ming

4A 沈敏 Shum Man

4B 甘鈺鏵 Gan Yuk Wah

4B 倫敬雯 Lun King Man

4B 鄧穎欣 Tang Wing Yan

4D 陳方芯 Chen Fang Xin

5A 林靖恩 Lam Ching Yan

5A 謝雅雯 Tse Nga Man

5B 施厚恩 Sze Hau Yan

5B 唐沅蕎 Tong Yuen Kiu

5C 盧樂雯 Lo Lok Man

5C 陳儷瑤 Chen Lai Yiu

5D 孔令菲 Hung Ling Fei