Chairman


5B 趙璟麟 Chiu King Lun

Secretary


5B 鄧海彤 Tang Hoi Tung

Committee


1D 馮正淳 Fung Ching Shun

2C 劉琅詩 Lau Long Sze

3B 鄺澧東 Kwong Lai Tung

3D 洪敏莉 Hung Man Lee

4D 曾綺琪 Tsang Yee Ki

5A 黎恩泓 Lai Yan Wang

5A 林靖恩 Lam Ching Yan

5A 謝雅雯 Tsz Nga Man

5B 施嘉坤 Sze Ka Kwan

5B 羅曉君 Lo Hiu Kwan

5C 劉采穎 Lau Tsoi Wing

5D 陳樂行 Chan Lok Hang