President


5B 林雅姿 Lam Nga Chi

Vice President


2C 汪嘉勝 Wong Ka Sing

4C 王映琳 Wong Ying Lam

Secretary


5C 陳穎欣 Chan Wing Yan

Treasurer


5C 黃瑋晴 Wong Wai Ching

Sub-committee


3C 馬時琛 Ma Sze Sum

3C 丁凱欣 Ting Hoi Yan

3D 趙桐彤 Chiu Tung Tung

4A 沈敏 Shum Man

4B 余欣 Yu Yan

4C 莊詠淇 Chong Wing Ki

4C 甘智敏 Kam Chi Man

4D 陳春華 Chan Chun Wa

5C 麥芷青 Mak Tsz Ching

5C 阮心怡 Yuen Sum Yi

5C 黃靄盈 Wong Oi Ying

5C 俞芍而 Yu Cheuk Yee, Charlotte