President


5A 庾駿羲 Yu Chun Hei

Sub-committee


2B 黃子晴 Wong Tsz Ching

2C 張祁芊 Cheong Ki Chin

3A 繆景浩 Mau King Ho

3B 王姵嵐 Wong Pui Nam

4C 危志樂 Ngai Chi Lok

5A 劉卓曦 Lau Cheuk Hei

5A 劉嘉聰 Lau Ka Chung

5A 梁學滔 Leung Hok To

5C 卓錦柱 Cheuk Kam Chu