President


5C 盧康民 Lo Hong Man

Sub-committee


1A 歐陽在瀛 Au-Yeung Choi Ying

1A 向植謙 Heung Chik Him

1A 何晉希 Ho Chun Hei

1A 林可陶 Lam Hor Tou

1C 卓峯 Cheuck Fung

2D 徐紫僖 Tsui Tsz Hei

3B 周璟軒 Chau King Hin

3B 潘善衡 Pan Shan Heng

5A 梁仲衡 Leung Chung Hang

5B 何禮傑 Ho Lai Kit

5C 陳子朗 Chan Tsz Long

5C 何望曦 Ho Mong Hei

5C 黃健豪 Wong Kin Ho