President


5B 蕭曜徽 Siu Yiu Fai

Secretary


4C 李越晗 Li Yuehan

Treasurer


5B 曾雋曦 Tsang Chun Hei Jason

Typesetters


2A 曾穎 Tsang Wing

2B 劉桐芯 Liu Tung Sum

3A 曾悅文 Tsang Yuet Man

4A 何善瑋 Ho Sin Wai

4C 甘冠超 Kam Kwun Chiu

4C 李越晗 Li Yuehan

4C 王姵嵐 Wong Pui Nam

5B 何禮傑 Ho Lai Kit

5B 杜耀斌 To Yiu Pan Daniel

5B 曾雋曦 Tsang Chun Hei Jason

Chinese Editor


4C 李越晗 Li Yuehan

Chinese Journalist


2A 曾穎 Tsang Wing

2C 柯沅婷 Or Yuen Ting

3B 潘善衡 Pan Shanheng

3B 馬悦呈 Ma Yuet Ching

3C 張茵淇 Cheung Yan Ki

3D 陳彥霖 Chan Yin Lam

3D 關𨨶澄 Kwan Yu Ching

4B 郭淑琹 Kwok Suk Kam

4C 甘冠超 Kam Kwun Chiu

5B 何禮傑 Ho Lai Kit

English Editor


5A 陳鍵熙 Chan Kin Hei

English Journalist


2B 劉桐芯 Liu Tung Sum

3B 張祁芊 Cheong Ki Chin

3D 郭穎芝 Kwok Wing Gi Wingi

5B 杜耀斌 To Yiu Pan Daniel

5B 曾雋曦 Tsang Chun Hei Jason